Friday, 6 July 2012

Rahs!a h!dup sihat

Tokoh yang akan saya ceritakan kali ini adalah seorang pakar fiqah mazhab asy-Syafi'i yang hidup pada abad ke-5 hijrah.Beliau telah banyak menulis buku.Salah satunya ialah sebuah buku kecil yang bertajuk 'Ghayatul Ikhtisar' yang masih menjadi rujukan hingga hari ini.


Kitab ini disyarahkan oleh ramai ulama seperti Syeikh Taqiyudin al-Hisni dalam 'Kifayatul Akhyar fi halli Ghayatil ikhtisar' dan Sheikh al-Khatib asy-Syarbini dalam al-Iqna' fi halli Alfaazi Abi Syuja'.


Tokoh ini bernama Ahmad bin al-Husein bin Ahmad al-Ishfahani,terkenal dengan panggilan Abu Syuja'.Syeikh Ibrahim al-Banjuri berkata,"Beliau seorang imam & ahli ibadah yang soleh.Ilmu dan kesolehannya terkenal hingga seluruh pelosok negeri.Beliau pernah menjawat jawatan sebagai qadi dan wazir(menteri)sekian lama.Namun,di akhir hayatnya,beliau meninggalkan semua itu,lalu berzuhud & mengabdikan diri di Masjid Nabawi.Setiap hari,beliau menyapu lantai masjid,menyalakan lampu & menjaga makam nabi S.A.W.Itulah pekerjaannya seharian hingga wafat pada tahun 488H.


Syeikh Ibrahim al-Bajuri dalam Hasyiah-nya bercerita bahawa usia Imam Abu Syuja' ini sangat panjang,iaitu hingga 160tahun! Walaupun sudah sangat tua,namun tidak ada satu pun anggota tubuhnya yang rosak.Pendengaran,penglihatan,dan ingatannya tetap sihat seperti seorang pemuda.


Apabila ditanya,apakah rahsianya? Ulama ini menjawab,"Saya menjaga anggota badan ini daripada maksiat pada masa muda,lalu ALLAH menjaganya pada masa tua."


JAGALAH ALLAH,ALLAH AKAN MENJAGAMU


Menurut al-Hafiz Ibnu Rajab al-Hanbali,"menjaga ALLAH" ertinya menjaga semua ketentuan & hak ALLAH,juga menjaga perintah & larangan-Nya.


Perkara2 yang mesti dijaga antara lain adalah solat,bersuci & kewajiban-kewajiban lainnya.Begitu juga,janji & sumpah yang pernah diucapkan.Ia juga dituntut untuk menjaga fikiran,lidah,kemaluan & seluruh anggota badan daripada melakukan maksiat.


Orang yang dapat memenuhi semua ini bererti telah menghadirkan ALLAH di depan matanya,lalu timbul rasa malu untuk melakukan sesuatu maksiat.


Dalam hadis yang disahihkan oleh al-Hakim daripada Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda,"Sesiapa yang malu kepada ALLAH dengan sebenar-benarnya,maka ia akan menjaga kepala berserta isinya,menjaga perut & kandungannya,& selalu mengingati maut & kebinasaan.Sesiapa yang menginginkan akhirat,maka ia meninggalkan kemewahan dunia.Sesiapa yang melakukan ini, maka ia telah malu dengan ALLAH sebenar-benarnya.


Apabila seseorang melakukan ini dengan baik,iaitu "menjaga hak2 ALLAH SWT," maka ALLAH akan "menjaga dirinya" sebagai balasan daripada amalan tersebut.Ini adalah kerana balasan ALLAH selalu disesuaikan dengan jenis amalan yang dilakukan oleh hamba.


Menurut Ibnu Rajab,penjagaan ALLAH ini terbahagi kepada dua bentuk.
  • PERTAMA, ALLAH menjaga kemaslahatan dunianya sehingga tubuhnya selalu sihat & kuat,juga keluarga & keturunannya.
  • KEDUA,ALLAH menjaga akidahnya sehingga ia meninggal dunia dalam iman.Tidak mustahil kedua-duanya diberikan kepada seorang hamba sebagaimana yang terjadi pada diri Imam Abu Syuja dalam kisah di atas.


to be continue. . .hehe . .insyaALLAH
No comments:

Post a Comment